e
sv

Rekabet Konseyi’nden Kozmetik şirketi Biodermaya ceza

10 okunma — 25 Ocak 2023 01:00

Rekabet Şurası, NAOS İstanbul Kozmetik’e 4,97 milyon TL idari para cezası uygulayarak, uzlaşma yolu ile soruşturmayı sonlandırdı.

Rekabet Heyetinden yapılan açıklamaya nazaran, NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. hususunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kararda şöyle denildi:

“Rekabet Heyetinin 20.10.2022 tarih ve 22-48/696-M(4) sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Şuranın 15.12.2022 tarihli, 22-55/868- MUA ve 22-55/869-M sayılı orta kararlarına istinaden NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gönderilen son uzlaşma metni 29.12.2022 tarih ve 34233 sayı ile müddeti içerisinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir.

Uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma orta kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve fiyatı teşebbüs tarafından açıkça kabul edilmiş olup

1. NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekrar satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. unsurunu ihlal ettiğine,

2. Bu doğrultuda, anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun’un 16. unsurunun üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Muahede, Uyumlu Hareket ve Kararlar ile Hakim Durumun Berbata Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına Ait Yönetmelik”in 5. unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca 2021 yılı gayrisafi gelirinin belli bir oranında olmak üzere takdiren 6.620.969,73- TL idari para cezası uygulanmasına,

3. 4054 sayılı Kanun’un 43. hususunun yedinci fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Muahede, Uyumlu Aksiyon ve Kararlar ile Hâkim Durumun Berbata Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Tarzına Ait Yönetmelik”in 4. hususunun dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma yöntemi sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim uygulanmasına,

4. Bu kapsamda uzlaşma tarzı sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirinin muhakkak bir oranında olmak üzere takdiren 4.965.727,30-TL fiyatında idari para cezası uygulanmasına, 5. Böylelikle Rekabet Heyetinin 20.10.2022 tarih ve 22-48/696-M(4) sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın uzlaşma metodu ile sonlandırılmasına gerekçeli kararın bildirisinden itibaren 60 gün içinde Ankara Yönetim Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. “

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli