e
sv

ILO’dan dikkat çeken rapor: ‘Birbirini güçlendiren krizler istihdam uçurumunu derinleştirdi’

256 okunma — 02 Haziran 2023 06:00

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Ömrü Müşahede Raporu’nun 11. baskısını yayınladı.

Yayınlanan rapora nazaran, 2023 yılında global işsizliğin salgın öncesi düzeylerin altına düşerek 191 milyona gerilemesi ve global işsizlik oranının yüzde 5,3 olması beklenirken, varsayımlar düşük gelirli ülkelerin toparlanma sürecinin çok gerisinde kaldığını gösteriyor.

“PANDEMİ ÖNCESİNDEKİ İŞSİZLİK ORANLARINA ULAŞILMASI MÜMKÜN DEĞİL”

ILO raporıuna nazaran, Afrika ve Arap bölgesindeki düşük gelirli ülkelerin, bu yıl pandemi öncesindeki işsizlik düzeylerine ulaşmasının mümkün olmadığını tabir ediliyor.

Konuya ait raporda, Kuzey Afrika için 2023 yılında işsizlik oranının yüzde 11,2 (2019’da bu oran yüzde 10,9); Sahra Altı Afrika için yüzde 6,3 (2019’da bu oran yüzde 5,7); ve Arap Devletleri için yüzde 9,3 (2019’da bu oran yüzde 8,7) olması öngörülüyor.

KRİZ ÖNCESİ DÜZEYLERE İNDİREN ÜLKELER

Latin Amerika ve Karayipler’de işsizliğin yüzde 6,7 (2019’da bu oran yüzde 8,0), Kuzey, Güney ve Batı Avrupa’da yüzde 6,3 (2019’da bu oranyüzde 7,0) ve Orta ve Batı Asya’da yüzde 7,8 (2019’da bu oran yüzde 9,2) ile oranlarını kriz öncesi düzeylerin değerli ölçüde altına indirmeyi başardığı da raporda yer aldı.

“İSTİHDAM UÇURUMU ARTIYOR”

ILO tarafından geliştirilen yeni bir gösterge olan iş açığı, çalışmak isteyen lakin bir işi olmayan tüm şahısları kapsıyor.

İstihdam açığındaki farklılıkların, global istihdam uçurumuna daha fazla yol açtığına işaret edilen raporda, düşük gelirli ülkeler yüzde 21,5 üzere tasa verici bir oranla en büyük istihdam açığı oranıyla karşı karşıyayken; orta gelirli ülkelerdeki oran yüzde 11’in biraz üzerinde.

Yüksek gelirli ülkeler ise yüzde 8,2 ile en düşük oranları kaydetti.

Rapora nazaran ayrıyeten, düşük gelirli ülkeler, 2005 yılında yüzde 19,1 olan istihdam açığı oranının 2023 yılında yüzde 21,5’e yükselerek uzun vadede artış gösterdiği tek ülke gelir kümesini oluşturuyor.

Artan borç düzeyleri, çoklu krizlere yönelik siyaset yansılarını sınırlandırıyor

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER DAHA YÜKSEK İSTİHDAM AÇIĞI İLE KARŞI KARŞIYA

Raporda işlenen bir başka husus ülkelerin borç düzeyleri oldu.

Gelişmekte olan ülkeler için, artan borç düzeyleri ek zorluklar oluşturuyor ve siyaset müdahalelerinin kapsamını değerli ölçüde daraltıyor. Mali ve finansal kısıtlamalar, çatışma, doğal afetler ve kendilerini güçlendirme eğiliminde olan ekonomik krizler (çoklu kriz) üzere karmaşık tehditlere karşılık verilmesini engelleyerek istihdam açığını daha da berbatlaştırıyor.

Rapora nazaran, borç kasveti içinde olan düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler, 2023 yılında yüzde 25,7’ye ulaşan ve borç külfeti riski düşük olan gelişmekte olan ülkelerE yüzde 11’e kıyasla kıymetli ölçüde daha yüksek bir istihdam açığı ile karşı karşıya.

“SOSYAL ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN TOPLUMSAL MUHAFAZAYI GENİŞLETMEK”

Rapor tıpkı vakitte gelişmekte olan ülkelerdeki kıymetli toplumsal muhafaza siyaseti eksikliklerine dikkat çekerken; yatırımların artırılmasının büyük ekonomik, toplumsal ve istihdam yararları sağlayacağına ve global istihdam uçurumunu daraltacağına dair yeni ispatlar sunuyor.

Özellikle, dünya genelinde yüzde 77,5 olan yaşlı nüfusun sırasıyla yalnızca yüzde 38,6 ve yüzde 23,2’sinin emekli maaşı aldığı alt-orta gelirli ve düşük gelirli ülkelerde temel yaşlılık maaşlarını inceleyen raporda, müşahede, gelişmekte olan ülkelerde kozmik temel yaşlılık aylığı uygulamasının yüzde 6 puan azaltarak mevcut oran olan yüzde 15,5’ten önemli bir düşüş sağlayacağının tespit edildiği belirtiliyor.

Rapora nazaran, toplumsal müdafaanın finansmanı sıkıntı olduğu lakin ulaşılamaz olmadığı da değinilen başlıklar ortasında.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli