e
sv

Sarsıntı yardımları için flaş karar: Hangi yardımlar vergiden düşürülecek?

95 okunma — 22 Mayıs 2023 08:00

Gelir İaderesi’nin resmi nın internet sayfasında, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na nazaran vergi matrahının tespitinde, bağış ve yardımların indirilmesine yönelik olarak hazırlanan “Vergi Mevzuatı İstikametinden Bağış ve Yardımlar Rehberi” yayımlandı.

Buna nazaran; bağış ve yardımların matrahtan indirilmesi için; mevzuatta belirtilmiş olan kurum ve kuruluşlara yapılması, makbuz karşılığı olması, karşılıksız yapılması, yalnızca ilgili periyot gelir ve kurum çıkarından indirilmesi, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıyeten gösterilmesi gerektiği vurgulandı. İndirim konusu yapılacak meblağın hesaplanmasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl ziyanları düşülmeden evvelki fiyat temel alınacağı lisana getirildi. İndirilebilecek bağış ve yardım fiyatının tespitinde temel alınan kurum çıkarı, ziyan mahsubu dahil sarfiyatlar ile iştirak yararları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden evvelki [Ticari bilanço kârı – (iştirak yararları istisnası + geçmiş yıl zararları)] meblağ olarak tanımlandı.

DEPREM YARDIMLARI DAHİL EDİLDİ

Rehberde şu tabirlere yer verildi; “Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından; Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan birebir ve nakdî bağışların tamamı matrahın tespitinde indirilebilecektir. Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ait hizmetleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (“AFAD”) kurulmuştur. Başkanlık Genel Bütçe çerçevesindeki Kamu Yönetimleri ortasında sayılmıştır. İktisadi işletmeleri hariç Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilecektir. Anılan Dernek ve Cemiyete yapılacak birebir bağış ve yardımlar ise beyan edilecek gelirin/kurum yararının %5’ini aşmamak üzere üstte yapılan açıklamalar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.”

Rehberde; eğitim ve sıhhat tesisleri ile ibadethaneler ve din eğitimi verilen tesislere ait bağış ve yardımlara da açıklık getirildi. İlgili kısımda şöyle denildi:

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından; Genel bütçeli kamu yönetimlerine, Özel bütçeli kamu yönetimlerine, Vilayet özel yönetimlerine, Belediyelere, Köylere, bu çerçevede bağış ve yardım yapılabilecektir. Tesislerin; İnşası hasebiyle yapılan harcamalar yahut bu tesislerin inşası için üstteki kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile Mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve birebir bağış ve yardımların, tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli